نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا)
نوازنده: همایون خرم
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
ناشر: چهارباغ

نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا)

همایون خرم

تعداد آرا: 167
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمۀ شور
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 01:49
2
قطعۀ ضربی «شکوه‌ها»
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 10:38
3
آواز با کلام
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 03:20
4
چهارمضراب
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 00:57
5
ادامۀ آواز
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 03:06
6
قطعۀ «رها»
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 01:35
7
سَلمَک، چاره‌جو
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 04:26
8
قطعۀ ضربی
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 01:51
9
حرکت به‌طرف رضوی
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 00:53
10
قطعۀ «فریاد دل»
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 04:49
11
گوشۀ حسینی، کرشمه، قطعۀ آواز باکلام، هم‌نشین گلی خوش‌بو، ملانازی
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 03:13
12
رنگ «چه گویم»
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 03:08
13
بال کبوتر
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 10:26
14
رفتی، گفتی
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 01:23
15
مقدمۀ ابوعطا
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 03:06
16
قطعۀ ضربی «نوای دل»
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 03:13
17
آواز با کلام و ادامۀ آواز ابوعطا
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 04:54
18
قطعۀ «رها»
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 02:11
19
آواز
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 01:08
20
گوشۀ حجاز
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 01:42
21
قطعۀ «شکایت»
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 03:14
22
آواز باکلام
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 01:18
23
اشاره به عشاق
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 01:09
24
قطعۀ «شیدایی»
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 03:59
25
آواز عشاق به شور
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 01:37
26
آواز باکلام و اشاره به چهارپاره، فرود به ابوعطا
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 01:30
27
باور کن
نوای مهر 2 (دستگاه شور، آواز ابوعطا) همایون خرم 07:28
نظر کاربران