نوا (مرکب‌خوانی)

این آلبوم در «دستگاه نوا» آغازشده و سپس در گوشه‌هایی از شور، بیات ترک و سه‌گاه ادامه می‌یابد و به این دلیل، مرکب‌خوانی نامیده شده‌است.

آهنگ‌ساز: پرویز مشکاتیان
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1365
ناشر: دل‌آواز

نوا (مرکب‌خوانی)

محمدرضا شجریان، گروه عارف

تعداد آرا: 188
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
قطعۀ طلوع
نوا (مرکب‌خوانی) 08:23
2
آواز و نی (درآمد نوا، گردانیه، نغمه)
نوا (مرکب‌خوانی) 06:04
3
ادامۀ آواز و نی (گَوِشت، فرود، بیات راجع، عشاق، قرچه، رضوی، سَلمَک، فرود به نوا، درآمد نوا)
نوا (مرکب‌خوانی) 11:15
4
قطعۀ نهفت
نوا (مرکب‌خوانی) 06:00
5
ادامۀ آواز و نی (نهفت، عشاق، رهاب، فرود با تحریر بسته‌نگار، گردانیه)
نوا (مرکب‌خوانی) 07:41
6
ادامۀ آواز و نی (بیات ترک، گشایش، فرود به نوا، رهاب)
نوا (مرکب‌خوانی) 06:26
7
ادامۀ آواز و نی (سه‌گاه، مویه، فرود به نوا)
نوا (مرکب‌خوانی) 03:13
8
تصنیف «جان جهان»
نوا (مرکب‌خوانی) 05:52
نظر کاربران