فریاد

محمدرضا شجریان، حسین علیزاده، کیهان کلهر، همایون شجریان

تعداد آرا: 229
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمه راست‌پنج‌گاه «نگارا»
فریاد 04:36
2
آواز راست‌پنج‌گاه
فریاد 06:34
3
ضربی نغمه
فریاد 03:19
4
ادامۀ آواز راست‌پنج‌گاه
فریاد 02:33
5
تصنیف «سمن‌بویان»
فریاد 07:54
6
ساز و آواز (نی‌ریز، عراق، دشتی)
فریاد 09:50
7
چهارمضراب دشتی
فریاد 02:13
8
تصنیف «فریاد»
فریاد 10:29
9
ساز و آواز ابوعطا
فریاد 06:59
10
تصنیف قدیمی «چهره‌به‌چهره»
فریاد 04:06
11
چهارمضراب ابوعطا (به‌همراه آواز)
فریاد 04:47
12
هم‌آوازی در شوشتری
فریاد 03:00
13
تصنیف «یار دل‌نواز»
فریاد 05:08
14
مقدمۀ ترکمن
فریاد 01:39
15
قطعۀ «ترکمن»، آواز «فریاد» با قطعۀ «ترکمن»
فریاد 08:24
16
فرود به راست‌پنج‌گاه
فریاد 01:49
17
تصنیف «بوسه‌های باران»
فریاد 07:45
نظر کاربران