آواز گنجشک‌ها

حسین علیزاده

تعداد آرا: 259
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
رقص امید
آواز گنجشک‌ها حسین علیزاده 03:03
2
شترمرغ
آواز گنجشک‌ها حسین علیزاده 03:02
3
سراب
آواز گنجشک‌ها حسین علیزاده 02:01
4
شوق رفتن
آواز گنجشک‌ها حسین علیزاده 04:44
5
تکه‌ای از آسمان
آواز گنجشک‌ها حسین علیزاده 01:39
6
رقص زندگی
آواز گنجشک‌ها حسین علیزاده 02:03
7
خواب و بیداری
آواز گنجشک‌ها حسین علیزاده 05:02
8
فرار
آواز گنجشک‌ها حسین علیزاده 03:32
9
آسمان در آب
آواز گنجشک‌ها حسین علیزاده 01:41
10
آسمان
آواز گنجشک‌ها حسین علیزاده 02:02
11
دست‌های کوچک
آواز گنجشک‌ها حسین علیزاده 02:19
12
رقص نور
آواز گنجشک‌ها حسین علیزاده 03:02
13
شوق وصال
آواز گنجشک‌ها حسین علیزاده 05:42
14
خیال
آواز گنجشک‌ها حسین علیزاده 03:04
15
وصال
آواز گنجشک‌ها حسین علیزاده 05:02
16
سفر (از فیلم «تنها دوبار زندگی می‌کنیم»)
آواز گنجشک‌ها حسین علیزاده 02:26
نظر کاربران