سرّ عشق

محمدرضا شجریان، محمد موسوی، پرویز مشکاتیان

تعداد آرا: 215
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
ضربی ماهور (دونوازی سه‌تار و نی)
سرّ عشق 03:30
2
تک‌نوازی سه‌تار
سرّ عشق پرویز مشکاتیان 00:41
3
چهارمضراب (دونوازی سه‌تار و نی)
سرّ عشق 03:49
4
تکنوازی نی
سرّ عشق محمد موسوی 01:52
5
ساز و آواز (درآمد ماهور، گشایش، داد، فیلی، فرود، دلکش، قرچه، رضوی، فرود)
سرّ عشق 16:59
6
تک‌نوازی سه‌تار
سرّ عشق پرویز مشکاتیان 05:40
7
ادامۀ ساز و آواز (نیریز صغیر و کبیر، دوبیتی)
سرّ عشق 05:57
8
ضربی ماهور
سرّ عشق 01:27
9
تک‌نوازی سه‌تار
سرّ عشق پرویز مشکاتیان 01:19
10
ادامۀ ساز و آواز (مثنوی ماهور، شکسته، عراق، راک)
سرّ عشق 06:59
11
تصنیف «عشق تو»
سرّ عشق 03:18
12
چهارمضراب
سرّ عشق 03:08
نظر کاربران