ساز قصه‌گو و کنسرت بزرگداشت حافظ

محمدرضا شجریان

تعداد آرا: 165
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمۀ سه‌گاه
ساز قصه‌گو و کنسرت بزرگداشت حافظ محمدرضا شجریان 03:41
2
آواز و سنتور (درآمد سه‌گاه، زابل)
ساز قصه‌گو و کنسرت بزرگداشت حافظ محمدرضا شجریان 09:15
3
قطعۀ ضربی سنتور
ساز قصه‌گو و کنسرت بزرگداشت حافظ محمدرضا شجریان 01:59
4
آواز و سنتور (مویه)
ساز قصه‌گو و کنسرت بزرگداشت حافظ محمدرضا شجریان 04:44
5
ساز و آواز (مخالف، مغلوب، فرود و جامه‌دران)
ساز قصه‌گو و کنسرت بزرگداشت حافظ محمدرضا شجریان 07:51
6
تصنیف «ساز قصه‌گو»
ساز قصه‌گو و کنسرت بزرگداشت حافظ محمدرضا شجریان 10:44
7
رنگ سه‌گاه
ساز قصه‌گو و کنسرت بزرگداشت حافظ محمدرضا شجریان 01:40
8
تک‌نوازی سه‌تار
ساز قصه‌گو و کنسرت بزرگداشت حافظ محمدرضا شجریان 02:32
9
قطعۀ ضربی (پیش‌درآمد شور)
ساز قصه‌گو و کنسرت بزرگداشت حافظ محمدرضا شجریان 05:27
10
ساز و آواز (درآمد شور، حجاز، اوج، فرود)
ساز قصه‌گو و کنسرت بزرگداشت حافظ محمدرضا شجریان 10:36
11
ادامۀ ساز و آواز (سَلمَک، قرچه، رضوی، حسینی، سلمک و فرود)
ساز قصه‌گو و کنسرت بزرگداشت حافظ محمدرضا شجریان 05:58
12
تصنیف «شیدای گیتی»
ساز قصه‌گو و کنسرت بزرگداشت حافظ محمدرضا شجریان 04:20
نظر کاربران