آه باران

محمدرضا شجریان، فرهنگ شریف، فخری ملک‌پور

تعداد آرا: 179