تردید

علی صمدپور

تعداد آرا: 186
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
جوی
تردید علی صمدپور 02:23
2
بازی ساده
تردید علی صمدپور 01:00
3
خطابۀ تدفین
تردید علی صمدپور 01:59
4
نگاه قاب دیوار
تردید علی صمدپور 00:59
5
مهتاب سیاوش
تردید علی صمدپور 00:51
6
سینما رکس
تردید علی صمدپور 01:18
7
تله‌موش 1
تردید علی صمدپور 00:41
8
تردید
تردید علی صمدپور 04:01
9
دانیال 1
تردید علی صمدپور 01:28
10
تمرین هملت
تردید علی صمدپور 00:48
11
مهتاب خودش
تردید علی صمدپور 01:11
12
مهتاب، سیاوش 1
تردید علی صمدپور 00:52
13
مهتاب، سیاوش 2
تردید علی صمدپور 00:39
14
تمرین مهتاب
تردید علی صمدپور 00:40
15
مرگ پولونیوس، انوری، روایت اول
تردید علی صمدپور 00:57
16
هیچ مهم نیست
تردید علی صمدپور 01:13
17
وصلت
تردید علی صمدپور 01:12
18
تلقین پوک دروغ
تردید علی صمدپور 00:59
19
شیخ‌‌عبدالقادر
تردید علی صمدپور 02:09
20
گواتی
تردید علی صمدپور 02:12
21
آزمون یقین
تردید علی صمدپور 02:01
22
باور تکرار
تردید علی صمدپور 01:49
23
لاک‌پشت‌های زنگ‌زدۀ شانس
تردید علی صمدپور 00:55
24
دانیال 2
تردید علی صمدپور 00:42
25
درپیِ مرگ
تردید علی صمدپور 00:43
26
تمرین مهتاب 2
تردید علی صمدپور 01:09
27
مرگ پولونیوس، انوری، روایت دوم
تردید علی صمدپور 01:00
28
باور مهتاب
تردید علی صمدپور 01:10
29
امید یأس
تردید علی صمدپور 01:21
30
واقعیت صبح
تردید علی صمدپور 00:56
31
گره‌گشایی، روایت اول
تردید علی صمدپور 02:18
32
روایت تزویر
تردید علی صمدپور 00:59
33
تله‌موش 2
تردید علی صمدپور 00:35
34
گره‌گشایی، روایت دوم
تردید علی صمدپور 02:23
35
برکه
تردید علی صمدپور 03:21
نظر کاربران