ناز و نوازش (دلگشا)
نوازنده: جلال ذوالفنون
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1384
ناشر: چهارباغ

ناز و نوازش (دلگشا)

جلال ذوالفنون

تعداد آرا: 164
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمۀ بیات اصفهان
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 05:54
2
چهارمضراب بیات اصفهان
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 07:54
3
جامه‌دران
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 03:03
4
ضربی شوشتری
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 03:29
5
شوشتری با چهارمضراب
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 03:23
6
نغمه
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 02:06
7
عشاق با چهارمضراب
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 05:09
8
تغییر مقام به شور و کرشمه
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 03:18
9
حجاز
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 01:58
10
ضربی ابوعطا
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 02:42
11
رنگ دلگشا
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 08:01
12
درآمد سه‌گاه
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 00:48
13
مویه
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 01:38
14
چهارمضراب سه‌گاه
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 04:37
15
آواز مخالف
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 01:35
16
چهارمضراب (پرمضراب)
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 03:33
17
مثنوی مخالف
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 00:43
18
چهارمضراب براساس نغمۀ مغلوب
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 03:10
19
مجلس‌افروز و فرود
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 02:24
20
قطعۀ دوضربی
ناز و نوازش (دلگشا) جلال ذوالفنون 02:16
نظر کاربران