در میان ابرها

علی صمدپور

تعداد آرا: 219
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
رباب من
در میان ابرها علی صمدپور 02:57
2
حیاط پشتی
در میان ابرها علی صمدپور 02:09
3
الحب عذاب
در میان ابرها علی صمدپور 02:02
4
یخ‌درجهنم
در میان ابرها علی صمدپور 01:54
5
در میان ابرها
در میان ابرها علی صمدپور 03:02
6
سنگ و باران و نامه
در میان ابرها علی صمدپور 02:03
7
عموغلام‌حسین
در میان ابرها علی صمدپور 00:47
8
ظالم‌الحُسن
در میان ابرها علی صمدپور 02:35
9
عین شین قاف
در میان ابرها علی صمدپور 01:21
10
نورا
در میان ابرها علی صمدپور 01:39
11
ذوق
در میان ابرها علی صمدپور 03:09
12
از دور
در میان ابرها علی صمدپور 02:54
13
داربوکا
در میان ابرها علی صمدپور 01:15
14
رباب
در میان ابرها علی صمدپور 02:10
15
آسمان هر کجا
در میان ابرها علی صمدپور 01:17
16
نگار
در میان ابرها علی صمدپور 02:20
17
کمی واضح‌تر
در میان ابرها علی صمدپور 03:54
18
قهوۀ عربی
در میان ابرها علی صمدپور 01:19
19
حیاط جلویی
در میان ابرها علی صمدپور 03:06
نظر کاربران