سه‌نوازی و تک‌نوازی

پشنگ کامکار، جمشید عندلیبی، ارژنگ کامکار

تعداد آرا: 156
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد 6/4
سه‌نوازی و تک‌نوازی 06:41
2
درآمد
سه‌نوازی و تک‌نوازی 02:13
3
کرشمه
سه‌نوازی و تک‌نوازی 03:04
4
زابل
سه‌نوازی و تک‌نوازی 01:52
5
ضربی 6/4 زابل (محلی کردی)
سه‌نوازی و تک‌نوازی 02:09
6
مویه
سه‌نوازی و تک‌نوازی 02:02
7
مخالف
سه‌نوازی و تک‌نوازی پشنگ کامکار 00:32
8
چهارمضراب 6/16 مخالف
سه‌نوازی و تک‌نوازی جمشید عندلیبی 03:40
9
مخالف
سه‌نوازی و تک‌نوازی جمشید عندلیبی 00:27
10
مثنوی مخالف
سه‌نوازی و تک‌نوازی 01:33
11
حاجی‌حسنی، حزین، مویه، فرود
سه‌نوازی و تک‌نوازی 02:16
12
ضربی 7/8 (رجز)
سه‌نوازی و تک‌نوازی 01:58
13
پیش‌درآمد 6/4
سه‌نوازی و تک‌نوازی پشنگ کامکار 05:46
14
درآمد
سه‌نوازی و تک‌نوازی پشنگ کامکار 01:16
15
کرشمه
سه‌نوازی و تک‌نوازی پشنگ کامکار 00:50
16
ادامۀ همایون
سه‌نوازی و تک‌نوازی پشنگ کامکار 02:27
17
چکاوک
سه‌نوازی و تک‌نوازی پشنگ کامکار 02:33
18
ضربی «به زندان»
سه‌نوازی و تک‌نوازی پشنگ کامکار 01:27
19
طرز
سه‌نوازی و تک‌نوازی پشنگ کامکار 01:20
20
بیداد
سه‌نوازی و تک‌نوازی پشنگ کامکار 00:39
21
راز و نیاز
سه‌نوازی و تک‌نوازی پشنگ کامکار 00:49
22
می‌گلی
سه‌نوازی و تک‌نوازی پشنگ کامکار 00:49
23
نفیر
سه‌نوازی و تک‌نوازی پشنگ کامکار 01:29
24
بختیاری با موالف
سه‌نوازی و تک‌نوازی پشنگ کامکار 03:11
25
فرود به همایون
سه‌نوازی و تک‌نوازی پشنگ کامکار 01:03
26
ضربی 2/4
سه‌نوازی و تک‌نوازی 03:40
نظر کاربران