هی‌جار (موسیقی در ایل بختیاری)

بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری)

تعداد آرا: 212
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقوم شیرعلی‌مردون
هی‌جار (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 03:16
2
عبده ممدللری
هی‌جار (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 06:51
3
ترانۀ می‌تابنوش
هی‌جار (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 07:06
4
چوبی بهروم و مریم
هی‌جار (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 03:20
5
ترانۀ خروس‌خون
هی‌جار (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 05:33
6
دستمال حریر
هی‌جار (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 02:31
7
ترانۀ تی‌به‌ره
هی‌جار (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 09:30
8
زخمه‌ای به‌یاد عبده‌ممد
هی‌جار (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 02:14
9
آواز بختیار
هی‌جار (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 07:28
10
ترانۀ بلال‌بلال
هی‌جار (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 05:09
11
ترانۀ دیمه
هی‌جار (موسیقی در ایل بختیاری) بهمن علاءالدین (مسعود بختیاری) 05:41
نظر کاربران