راز غروب

جواد معروفی

تعداد آرا: 193
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
رقص پولکا
راز غروب جواد معروفی 01:46
2
مقدمۀ ماهور
راز غروب جواد معروفی 01:49
3
تصنیف کُردی «دوبه‌دو»
راز غروب جواد معروفی 00:53
4
ضربی 3/4
راز غروب جواد معروفی 04:02
5
ادامۀ ماهور
راز غروب جواد معروفی 01:07
6
تصنیف «اگر مستم من از عشق تو مستم»
راز غروب جواد معروفی 01:24
7
ادامۀ ماهور
راز غروب جواد معروفی 00:54
8
تصنیف «ز من نگارم»
راز غروب جواد معروفی 01:45
9
تصنیف «در فکر تو بودم»
راز غروب جواد معروفی 01:53
10
ضربی 3/4 و فرود (همایون)
راز غروب جواد معروفی 00:46
11
تصنیف «آنکه هلاک من همی‌خواهد و من سلامتش» (همایون)
راز غروب جواد معروفی 03:56
12
رنگ 6/8 (همایون)
راز غروب جواد معروفی 01:16
13
رنگ شوشتری 6/8 (همایون)
راز غروب جواد معروفی 00:35
14
تصنیف «افتخار آفاق» (سه‌گاه)
راز غروب جواد معروفی 02:14
15
تصنیف «اگر درد من به درمان رسد چه می‌شه» (سه‌گاه)
راز غروب جواد معروفی 00:51
16
درآمد (افشاری)
راز غروب جواد معروفی 00:34
17
تصنیف «نمی‌دانم چه در پیمانه کردی»
راز غروب جواد معروفی 01:20
18
ادامه و فرود (افشاری)
راز غروب جواد معروفی 01:36
19
درآمد (افشاری)
راز غروب جواد معروفی 00:27
20
پیش‌درآمد 3/4
راز غروب جواد معروفی 03:04
21
ادامۀ افشاری
راز غروب جواد معروفی 00:38
22
ضربی 6/8 (افشاری)
راز غروب جواد معروفی 03:57
23
ضربی 3/4
راز غروب جواد معروفی 00:31
24
ادامۀ افشاری
راز غروب جواد معروفی 02:10
25
ضربی 3/4 فرود
راز غروب جواد معروفی 00:54
26
ترانۀ کردی «هروایه» (افشاری)
راز غروب جواد معروفی 02:16
27
مقدمه (بیات اصفهان)
راز غروب جواد معروفی 01:36
28
پیش‌درآمد (بیات اصفهان)
راز غروب جواد معروفی 02:26
29
ادامۀ بیات اصفهان
راز غروب جواد معروفی 00:47
30
ضربی 6/8 (بیات اصفهان)
راز غروب جواد معروفی 02:59
31
ادامۀ بیات اصفهان
راز غروب جواد معروفی 00:28
32
تصنیف محلی و فرود
راز غروب جواد معروفی 03:43
نظر کاربران