راز گل‌ها
آهنگ‌ساز: جواد معروفی
نوازنده: جواد معروفی
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی

راز گل‌ها

جواد معروفی

تعداد آرا: 141
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمه (بیات ترک)
راز گل‌ها جواد معروفی 01:34
2
چهارمضراب 2/4 (بیات ترک)
راز گل‌ها جواد معروفی 00:48
3
فرود (بیات ترک)
راز گل‌ها جواد معروفی 00:38
4
شهابی، فرود (بیات ترک)
راز گل‌ها جواد معروفی 01:03
5
ضربی 3/4 (بیات ترک)
راز گل‌ها جواد معروفی 02:29
6
ادامۀ بیات ترک
راز گل‌ها جواد معروفی 00:34
7
شکسته، فرود (بیات ترک)
راز گل‌ها جواد معروفی 01:15
8
ادامۀ بیات ترک
راز گل‌ها جواد معروفی 00:56
9
مثنوی، فرود (بیات ترک)
راز گل‌ها جواد معروفی 02:43
10
درآمد رهاب
راز گل‌ها جواد معروفی 00:46
11
چهارمضراب 6/8 (شور)
راز گل‌ها جواد معروفی 01:36
12
ادامۀ رهاب
راز گل‌ها جواد معروفی 00:26
13
کرشمه (شور)
راز گل‌ها جواد معروفی 01:04
14
اوج، نغمه
راز گل‌ها جواد معروفی 00:52
15
قرچه، فرود
راز گل‌ها جواد معروفی 01:25
16
مقدمۀ گرایلی
راز گل‌ها جواد معروفی 00:30
17
گرایلی
راز گل‌ها جواد معروفی 02:12
18
مقدمه (سه‌گاه)
راز گل‌ها جواد معروفی 00:59
19
چهارمضراب 6/8 (سه‌گاه)
راز گل‌ها جواد معروفی 01:09
20
درآمد (سه‌گاه)
راز گل‌ها جواد معروفی 00:49
21
کرشمه (سه‌گاه)
راز گل‌ها جواد معروفی 01:30
22
ضربی 3/4 (سه‌گاه)
راز گل‌ها جواد معروفی 02:13
23
ادامۀ سه‌گاه
راز گل‌ها جواد معروفی 00:26
24
مویه
راز گل‌ها جواد معروفی 01:40
25
مخالف (سه‌گاه)
راز گل‌ها جواد معروفی 00:29
26
نغمه (سه‌گاه)
راز گل‌ها جواد معروفی 00:50
27
نغمۀ مغلوب (سه‌گاه)
راز گل‌ها جواد معروفی 01:23
28
درآمد (نوا)
راز گل‌ها جواد معروفی 01:27
29
چهارمضراب 6/16، فرود (نوا)
راز گل‌ها جواد معروفی 01:08
30
کرشمه، فرود (نوا)
راز گل‌ها جواد معروفی 01:30
31
گردانیه
راز گل‌ها جواد معروفی 00:33
32
بیات راجع
راز گل‌ها جواد معروفی 00:46
33
حزین (نوا)
راز گل‌ها جواد معروفی 00:44
34
نیریز
راز گل‌ها جواد معروفی 00:53
35
رهاب، فرود (نوا)
راز گل‌ها جواد معروفی 01:07
نظر کاربران