شفق
آهنگ‌ساز: جواد معروفی
نوازنده: جواد معروفی
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی

شفق

جواد معروفی

تعداد آرا: 158
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
مقدمه و درآمد (ماهور)
شفق جواد معروفی 04:37
2
خاوران (ماهور)
شفق جواد معروفی 02:10
3
نیشابورک (ماهور)
شفق جواد معروفی 01:32
4
چهارمضراب 6/16 (ماهور)
شفق جواد معروفی 01:07
5
مرادخانی (ماهور)
شفق جواد معروفی 02:34
6
نیریز، فرود (ماهور)
شفق جواد معروفی 02:34
7
درآمد (بیات زند)
شفق جواد معروفی 02:47
8
چهارمضراب 6/16 (بیات زند)
شفق جواد معروفی 02:37
9
خسروانی (بیات زند)
شفق جواد معروفی 01:20
10
مهدی ضرابی (بیات زند)
شفق جواد معروفی 01:27
11
ضربی 3/4 (بیات زند)
شفق جواد معروفی 01:57
12
روح‌الارواح، فرود (بیات زند)
شفق جواد معروفی 04:54
13
مقدمه، درآمد (همایون)
شفق جواد معروفی 01:37
14
چهارمضراب 6/16 (همایون)
شفق جواد معروفی 01:06
15
ادامۀ همایون
شفق جواد معروفی 00:33
16
کرشمه (همایون)
شفق جواد معروفی 01:47
17
بیداد (همایون)
شفق جواد معروفی 01:37
18
ضربی 3/4 (همایون)
شفق جواد معروفی 01:17
19
راز و نیاز (همایون)
شفق جواد معروفی 01:01
20
زنگوله (همایون)
شفق جواد معروفی 03:44
21
ابول چپ (همایون)
شفق جواد معروفی 00:47
22
چهارمضراب 6/16 (همایون)
شفق جواد معروفی 01:36
23
مقدمه، درآمد (دشتی)
شفق جواد معروفی 01:57
24
چهارمضراب 6/16 (دشتی)
شفق جواد معروفی 01:21
25
ادامۀ دشتی
شفق جواد معروفی 05:43
26
چهارمضراب 6/16، فرود (دشتی)
شفق جواد معروفی 05:53
نظر کاربران