ماه عروس

سرزمین خراسان همانگونه که داراری طبیعتی گوناگون است، در رنگارنگی فرهنگ‌ها نیز دارای تنوع بسیار است. موسیقی مردم خراسان، به دلیل مهاجرت و سکونت مردمانی از مناطق گوناگون، از رنگارنگی وسیعی برخوردار است.

آهنگ‌ساز: حمید متبسم
نوازنده: گروه دستان
خواننده: صدیق تعریف
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1388
ناشر: آواخورشید

ماه عروس

صدیق تعریف، حمید متبسم، گروه دستان

تعداد آرا: 203