در بهار امید (تصنیف‌نوازی سنتی ایران)

داود آزاد، جمشید محبی

تعداد آرا: 113
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
در بهار امید
در بهار امید (تصنیف‌نوازی سنتی ایران) 04:08
2
رنگ افشاری
در بهار امید (تصنیف‌نوازی سنتی ایران) 01:08
3
جان من
در بهار امید (تصنیف‌نوازی سنتی ایران) 06:31
4
بهار دلکش
در بهار امید (تصنیف‌نوازی سنتی ایران) 03:15
5
رنگ ابوعطا
در بهار امید (تصنیف‌نوازی سنتی ایران) 01:22
6
گریه کن
در بهار امید (تصنیف‌نوازی سنتی ایران) 03:15
7
آتش دل
در بهار امید (تصنیف‌نوازی سنتی ایران) 04:19
8
نرگس مست
در بهار امید (تصنیف‌نوازی سنتی ایران) 04:42
9
شاه من ماه من
در بهار امید (تصنیف‌نوازی سنتی ایران) 03:44
10
نوع بشر
در بهار امید (تصنیف‌نوازی سنتی ایران) 04:10
11
هزاردستان
در بهار امید (تصنیف‌نوازی سنتی ایران) 04:11
12
رنگ چهارگاه
در بهار امید (تصنیف‌نوازی سنتی ایران) 01:01
13
شبی یاد دارم
در بهار امید (تصنیف‌نوازی سنتی ایران) 04:13
14
بس کن ای دل
در بهار امید (تصنیف‌نوازی سنتی ایران) 02:43
15
رنگ بیات ترک
در بهار امید (تصنیف‌نوازی سنتی ایران) 01:48
16
امان از این دل که داد
در بهار امید (تصنیف‌نوازی سنتی ایران) 03:25
17
از غم عشق تو
در بهار امید (تصنیف‌نوازی سنتی ایران) 01:43
نظر کاربران