ترانه‌های بنان (رقص مستانه)

غلامحسین بنان، نصرالله زرین‌پنجه

تعداد آرا: 173
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «پرتو محبت» (آواز دشتی)
ترانه‌های بنان (رقص مستانه) غلامحسین بنان 06:19
2
ساز و آواز (نه من تنها گرفتارم به دام زلف زیبایی)
ترانه‌های بنان (رقص مستانه) غلامحسین بنان 06:41
3
ضربی اوج
ترانه‌های بنان (رقص مستانه) غلامحسین بنان 01:20
4
ساز و آواز (اگر فرهاد را حاصل نشد با شیرین)
ترانه‌های بنان (رقص مستانه) غلامحسین بنان 03:23
5
تصنیف «پرتو محبت»
ترانه‌های بنان (رقص مستانه) غلامحسین بنان 06:20
6
مقدمۀ تصنیف «گذشتۀ من» (آواز بیات اصفهان)
ترانه‌های بنان (رقص مستانه) غلامحسین بنان 01:12
7
ساز و آواز (تا کفر سر زلفت، زد راه دل و دینم)
ترانه‌های بنان (رقص مستانه) غلامحسین بنان 06:01
8
تصنیف «گذشتۀ من» (آواز بیات اصفهان)
ترانه‌های بنان (رقص مستانه) غلامحسین بنان 05:31
9
مقدمۀ تصنیف «نسیم آشنایی» (دستگاه سه‌گاه)
ترانه‌های بنان (رقص مستانه) غلامحسین بنان 01:25
10
ساز و آواز (یار اگر جلوه کند دادن جان این همه نیست)
ترانه‌های بنان (رقص مستانه) غلامحسین بنان 06:15
11
تصنیف «نسیم آشنایی» (دستگاه سه‌گاه)
ترانه‌های بنان (رقص مستانه) غلامحسین بنان 04:54
12 تصنیف «ازیادرفته» (دستگاه ماهور) ترانه‌های بنان (رقص مستانه) غلامحسین بنان 04:16
13
ساز و آواز (ما نقد عافیت به می ناب داده‌ایم)
ترانه‌های بنان (رقص مستانه) غلامحسین بنان 03:53
14
تصنیف «ازیادرفته»
ترانه‌های بنان (رقص مستانه) غلامحسین بنان 03:25
15
تصنیف «رقص مستانه» (آواز بیات اصفهان)
ترانه‌های بنان (رقص مستانه) غلامحسین بنان 04:28
16
ساز و آواز (وقت را غنیمت دان، آن‌قدر که بتوانی)
ترانه‌های بنان (رقص مستانه) غلامحسین بنان 03:17
17
تصنیف «رقص مستانه»
ترانه‌های بنان (رقص مستانه) غلامحسین بنان 04:27
نظر کاربران