قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور
آهنگ‌ساز: فرامرز پایور
نوازنده: سامان ضرابی
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 14/ 6/ 1391
ناشر: ماهور

قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور

فرامرز پایور، سامان ضرابی

تعداد آرا: 168
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پالیزبان (مقدمۀ سه‌گاه)
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 03:10
2
پگاه (چهارمضراب سه‌گاه)
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 06:01
3
مقدمۀ مخالف سه‌گاه
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 02:51
4
درآمد چهارمضراب سه‌گاه
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 01:53
5
چهارمضراب مخالف سه‌گاه
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 03:22
6
مقدمۀ شور
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 01:33
7
کرشمه (شور)
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 03:55
8
چهارمضراب شور
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 06:24
9
نغمه و فرود (شور)
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 01:25
10
مقدمۀ اوج (شور)
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 02:20
11
پژواک (چهارمضراب لنگ در شور)
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 08:37
12
راز و نیاز (شور)
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 07:16
13
مقدمۀ حجاز
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 03:30
14
فردوس (مقدمۀ بیات ترک)
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 05:00
15
چهارمضراب بیات ترک
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 06:17
16
مهربانی (بیات ترک)
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 04:35
17
مقدمۀ شکسته (بیات ترک)
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 02:20
18
مقدمۀ قرایی
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 03:10
19
پرند (ضربی دشتی)
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 03:40
20
مقدمۀ عشاق (دشتی)
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 04:58
21
چهارمضراب همایون
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 04:21
22
لیلی و مجنون و بختیاری و موألف
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 03:43
23
مقدمۀ شوشتری
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 01:39
24
مقدمۀ بیداد
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 03:23
25
چهارمضراب عشاق همایون
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 03:50
26
چهارمضراب بیات اصفهان
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 02:51
27
مقدمۀ عشاق اصفهان
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 04:28
28
فاخته (مقدمۀ چهارگاه و مخالف)
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 05:16
29
چهارمضراب مخالف چهارگاه
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 02:48
30
مقدمۀ ماهور میرزاحسینقلی و چهارمضراب سماعی
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 06:37
31
رنگ ماهور
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 01:59
32
لزگی (ماهور)
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 04:21
33
پردیس (چهارمضراب ماهور)
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 03:40
34
چهارمضراب داد (ماهور)
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 03:15
35
مقدمۀ دلکش
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 03:46
36
چهارمضراب عراق (ماهور)
قطعات موسیقی مجلسی برای سنتور فرامرز پایور 04:01
نظر کاربران