ترانه‌های بنان (گریۀ شمع)

غلامحسین بنان، نصرالله زرین‌پنجه

تعداد آرا: 158
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «گریۀ شمع» (دستگاه شور)
ترانه‌های بنان (گریۀ شمع) غلامحسین بنان 03:33
2
ساز و آواز (بی‌دل و خسته در این شهرم و دلداری نیست)
ترانه‌های بنان (گریۀ شمع) غلامحسین بنان 09:40
3
گروه‌نوازی و ادامۀ آواز
ترانه‌های بنان (گریۀ شمع) غلامحسین بنان 05:49
4
تصنیف «گریۀ شمع»
ترانه‌های بنان (گریۀ شمع) غلامحسین بنان 03:34
5
تصنیف «گویای راز» (آواز بیات اصفهان)
ترانه‌های بنان (گریۀ شمع) غلامحسین بنان 05:39
6
تک‌نوازی ویلن
ترانه‌های بنان (گریۀ شمع) غلامحسین بنان 01:31
7
تصنیف «گویای راز»
ترانه‌های بنان (گریۀ شمع) غلامحسین بنان 05:39
8
مقدمۀ تصنیف «دختر رامشگر» (آواز دشتی)
ترانه‌های بنان (گریۀ شمع) غلامحسین بنان 01:40
9
ساز و آواز (وقتی دل سودایی می‌رفت به بستان‌ها)
ترانه‌های بنان (گریۀ شمع) غلامحسین بنان 06:04
10
تصنیف «دختر رامشگر» (آواز دشتی)
ترانه‌های بنان (گریۀ شمع) غلامحسین بنان 04:42
11
تصنیف «اثر نگاه» (دستگاه سه‌گاه)
ترانه‌های بنان (گریۀ شمع) غلامحسین بنان 03:11
12
تک‌نوازی
ترانه‌های بنان (گریۀ شمع) غلامحسین بنان 01:42
13
تصنیف «اثر نگاه»
ترانه‌های بنان (گریۀ شمع) غلامحسین بنان 05:33
14
تصنیف «دیشب مه من» (آواز بیات اصفهان)
ترانه‌های بنان (گریۀ شمع) غلامحسین بنان 06:05
15
ساز و آواز (هر چه در روی تو گویند به زیبایی هست)
ترانه‌های بنان (گریۀ شمع) غلامحسین بنان 03:49
16
قسمت دوم تصنیف «دیشب مه من» (آواز بیات اصفهان)
ترانه‌های بنان (گریۀ شمع) غلامحسین بنان 02:45
نظر کاربران