استاد فرامرز پایور (رِنگ‌ها و چند قطعه)

مجموعۀ حاضر شامل شانزده اثر از آثار استاد فرامرز پایور است که به غیر از یکی یعنی قطعۀ «گفتگو» که دونوازی سنتور با ویلن است باقی همه با سنتور تنها اجرا شده‌اند: دوازده رنگ (راست کوک) از هفت دستگاه و متعلقاتش از کتاب مجموعۀ پیش‌درآمد و رنگ، سه قطعه از کتاب قطعات مجلسی و یک دونوازی با ویلن به نام «گفتگو».

آهنگ‌ساز: فرامرز پایور
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 27/ 1/ 1392
ناشر: ماهور

استاد فرامرز پایور (رِنگ‌ها و چند قطعه)

فرامرز پایور، بابک بوبان

تعداد آرا: 178
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
رنگ راست‌پنجگاه
استاد فرامرز پایور (رِنگ‌ها و چند قطعه) فرامرز پایور 02:19
2
رنگ دشتی
استاد فرامرز پایور (رِنگ‌ها و چند قطعه) فرامرز پایور 01:28
3
رنگ همایون
استاد فرامرز پایور (رِنگ‌ها و چند قطعه) فرامرز پایور 01:34
4
رنگ ماهور
استاد فرامرز پایور (رِنگ‌ها و چند قطعه) فرامرز پایور 02:52
5
رنگ نوا
استاد فرامرز پایور (رِنگ‌ها و چند قطعه) فرامرز پایور 01:46
6
رنگ سه‌گاه
استاد فرامرز پایور (رِنگ‌ها و چند قطعه) فرامرز پایور 01:45
7
رنگ اصفهان
استاد فرامرز پایور (رِنگ‌ها و چند قطعه) فرامرز پایور 02:41
8
رنگ چهارگاه
استاد فرامرز پایور (رِنگ‌ها و چند قطعه) فرامرز پایور 02:42
9
رنگ افشاری
استاد فرامرز پایور (رِنگ‌ها و چند قطعه) فرامرز پایور 01:57
10
رنگ ابوعطا
استاد فرامرز پایور (رِنگ‌ها و چند قطعه) فرامرز پایور 02:06
11
رنگ شور
استاد فرامرز پایور (رِنگ‌ها و چند قطعه) فرامرز پایور 01:37
12
رنگ بیات ترک
استاد فرامرز پایور (رِنگ‌ها و چند قطعه) فرامرز پایور 01:38
13
گفت‌وگو (دونوازی ویلن و سنتور)
استاد فرامرز پایور (رِنگ‌ها و چند قطعه) فرامرز پایور 03:41
14
مقدمۀ عشاق
استاد فرامرز پایور (رِنگ‌ها و چند قطعه) فرامرز پایور 05:04
15
لیلی و مجنون، بختیاری و مؤالف
استاد فرامرز پایور (رِنگ‌ها و چند قطعه) فرامرز پایور 04:23
16
مقدمۀ بیداد
استاد فرامرز پایور (رِنگ‌ها و چند قطعه) فرامرز پایور 03:15
نظر کاربران
تصویر محمد مهدی طاهری توکل
محمد مهدی طاهری توکل

عالیه