ترانه‌های بنان (گلشن دل)

غلامحسین بنان، نصرالله زرین‌پنجه

تعداد آرا: 179
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «گلشن دل» (دستگاه ماهور)
ترانه‌های بنان (گلشن دل) غلامحسین بنان 05:08
2
تک‌نوازی تار
ترانه‌های بنان (گلشن دل) غلامحسین بنان 02:31
3
تصنیف «گلشن دل»
ترانه‌های بنان (گلشن دل) غلامحسین بنان 05:08
4
تصنیف «پرتو عشق ۲» (آواز افشاری)
ترانه‌های بنان (گلشن دل) غلامحسین بنان 08:42
5
ساز و آواز (دارم صنمی چهره‌برافروخته‌ای)
ترانه‌های بنان (گلشن دل) غلامحسین بنان 04:01
6
رنگ افشاری
ترانه‌های بنان (گلشن دل) غلامحسین بنان 00:53
7
تصنیف «به‌خاطر تو» (آواز بیات اصفهان)
ترانه‌های بنان (گلشن دل) غلامحسین بنان 05:00
8
ساز و آواز (سلامی چو بوی خوش آشنایی)
ترانه‌های بنان (گلشن دل) غلامحسین بنان 03:30
9
تصنیف «به‌خاطر تو»
ترانه‌های بنان (گلشن دل) غلامحسین بنان 04:21
10
تصنیف «بهشت عاشق ۱» (دستگاه شور)
ترانه‌های بنان (گلشن دل) غلامحسین بنان 03:13
11
ساز و آواز (نگویم آب و گل است آن وجود روحانی)
ترانه‌های بنان (گلشن دل) غلامحسین بنان 05:01
12
تصنیف «بهشت عاشق ۱»
ترانه‌های بنان (گلشن دل) غلامحسین بنان 03:12
13
مقدمۀ تصنیف «نمانده رفتی» (دستگاه سه‌گاه)
ترانه‌های بنان (گلشن دل) غلامحسین بنان 01:07
14
ساز و آواز (من خود ای ساقی از این شوق که دارم مستم)
ترانه‌های بنان (گلشن دل) غلامحسین بنان 05:13
15
تصنیف «نمانده رفتی» (دستگاه سه‌گاه)
ترانه‌های بنان (گلشن دل) غلامحسین بنان 06:18
نظر کاربران