ترانه‌های بنان (پرتو عشق)

غلامحسین بنان، نصرالله زرین‌پنجه

تعداد آرا: 237
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
تصنیف «سودازده» (آواز بیات اصفهان)
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 05:27
2
ساز و آواز (سرو بستانی تو با مه یا پری)
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 06:35
3
رنگ
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 00:47
4
تصنیف «بلاکش» (دستگاه شور)
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 04:46
5
ساز و آواز (تا خبر دارم از او، بی‌خبر از خویشتنم)
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 02:49
6
تصنیف «بلاکش»
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 03:46
7
مقدمۀ تصنیف «طالع بیدار» (دستگاه سه‌گاه)
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 01:26
8
ساز و آواز (دلبر برفت و دل‌شدگان را خبر نکرد)
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 06:27
9
تصنیف «طالع بیدار» (دستگاه سه‌گاه)
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 04:45
10
تصنیف «تو بهار منی» (دستگاه ماهور)
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 03:56
11
ساز و آواز (خوش‌تر ز عیش و صحبت و باغ و بهار چیست؟)
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 02:54
12
تصنیف «تو بهار منی»
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 03:56
13
تصنیف «پرتو عشق 1» (آواز افشاری)
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 05:24
14
ساز و آواز (جان فدای تو که هم جانی و هم جانانی)
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 03:25
15
تصنیف «پرتو عشق 1»
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 04:18
16
تصنیف «سخن نگاه» (دستگاه شور)
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 04:01
17
ساز و آواز (کسی که در سر او چشم مصلحت‌بین است)
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 04:33
18
تصنیف «سخن نگاه»
ترانه‌های بنان (پرتو عشق) غلامحسین بنان 03:58
نظر کاربران