سُرمه‌سا

سرمه‌سا مجموعه‌ایست که در آن در ریتم تصنیف‌های موسیقی ایرانی نگاهی تازه ارائه داده است و در مزین تلفیق شعر و موسیقی، اساس بر شعر استوار است که کمتر بدان توجه شده و می‌شود. هارمونی به‌کار گرفته‌شده بر اساس فواصل موسیقی ایرانی است و تا اندازه‌ای موسیقی عرفانی ایرانی را تداعی می‌کند.

آهنگ‌ساز: سیاوش اسماعیلی
تنظیم‌کننده: سیاوش اسماعیلی
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 3/ 1391