افسانۀ تنبور

بیژن کامکار، گروه شمس، کیخسرو پورناظری

تعداد آرا: 180