دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود)
ترانه‌سرا: احمدرضا احمدی
آهنگ‌ساز: کارن همایون‌فر
سبک: دکلمه
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1390

دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود)

احمدرضا احمدی، کارن همایون‌فر

تعداد آرا: 168
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1 من تو را سرتاسر نبودم دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود) احمدرضا احمدی
2 غمی است به‌رنگ غم دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود) احمدرضا احمدی
3 نامی برای تو ندارم دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود) احمدرضا احمدی
4 من اگر انسانم دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود) احمدرضا احمدی
5 عطری ازقدیم دارد دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود) احمدرضا احمدی
6 مرا دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود) احمدرضا احمدی
7 بیدار دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود) احمدرضا احمدی
8 من خوب می‌دانم دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود) احمدرضا احمدی
9 چه ظلم دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود) احمدرضا احمدی
10 تا صبر من دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود) احمدرضا احمدی
11 حقیقت دارد دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود) احمدرضا احمدی
12 شب با کبریت تو دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود) احمدرضا احمدی
13 نگاه دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود) احمدرضا احمدی
14 شبی شکسته بودم دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود) احمدرضا احمدی
15 به‌خانه آمدم دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود) احمدرضا احمدی
16 شب طویل دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود) احمدرضا احمدی
17 اگر تو دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود) احمدرضا احمدی
18 عشق دوست‌ات دارم (شب با کبریت تو روشن می‌شود) احمدرضا احمدی
نظر کاربران
تصویر آیدین حبیبی
آیدین حبیبی

متاسفانه به‌دلیل مغایرت تعداد ترانه‌های سی‌دی و ترانه‌های درج‌شده در پشتِ جلد، قادر به پخش ترانه‌ها نیستیم.