دشت گریان (قطعاتی برای دونوازی موسیقی کلاسیک)
تنظیم‌کننده: حامد پورساعی
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1391

دشت گریان (قطعاتی برای دونوازی موسیقی کلاسیک)

حامد پورساعی

تعداد آرا: 221
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
آلگرتو اسکرتزوسو (فلوت و گیتار)
دشت گریان (قطعاتی برای دونوازی موسیقی کلاسیک) حامد پورساعی 03:15
2
آلگرتو (فلوت و گیتار)
دشت گریان (قطعاتی برای دونوازی موسیقی کلاسیک) حامد پورساعی 01:44
3
آلگرو (موومان از سونات فا مینور)
دشت گریان (قطعاتی برای دونوازی موسیقی کلاسیک) حامد پورساعی 01:39
4
ویواچه (موومان از سونات فا مینور)
دشت گریان (قطعاتی برای دونوازی موسیقی کلاسیک) حامد پورساعی 01:36
5
آندانته (پن‌‌فلوت و گیتار)
دشت گریان (قطعاتی برای دونوازی موسیقی کلاسیک) حامد پورساعی 03:29
6
رقص اسپانیایی شمارۀ 5 (پن‌فلوت و گیتار)
دشت گریان (قطعاتی برای دونوازی موسیقی کلاسیک) حامد پورساعی 04:00
7
لیبرتانگو (پن‌فلوت و گیتار)
دشت گریان (قطعاتی برای دونوازی موسیقی کلاسیک) حامد پورساعی 03:13
8
رقص اسپانیایی شمارۀ ۲، شرقی (ویلنسل و گیتار)
دشت گریان (قطعاتی برای دونوازی موسیقی کلاسیک) حامد پورساعی 05:32
9
باخیاناس برزیلیراس شمارۀ 5 (ویلنسل و گیتار)
دشت گریان (قطعاتی برای دونوازی موسیقی کلاسیک) حامد پورساعی 04:11
10
دشت گریان (ویلنسل و گیتار)
دشت گریان (قطعاتی برای دونوازی موسیقی کلاسیک) حامد پورساعی 03:48
11
چشمان تیره (آکاردئون و گیتار)
دشت گریان (قطعاتی برای دونوازی موسیقی کلاسیک) حامد پورساعی 05:29
12
پمپئا از سوئیت بوینس‌آیرس (آکاردئون و گیتار)
دشت گریان (قطعاتی برای دونوازی موسیقی کلاسیک) حامد پورساعی 04:06
13
شاکون (آکاردئون و گیتار)
دشت گریان (قطعاتی برای دونوازی موسیقی کلاسیک) حامد پورساعی 10:02
نظر کاربران