پاپریک

فرهاد لطفی، حسین پرنیا

تعداد آرا: 116
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
قطعۀ اول: مقدمۀ کشکلۀ شیرازی و آواز مقام علی‌دوستی
پاپریک فرهاد لطفی 04:36
2
قطعۀ دوم: کشکلۀ شیرازی
پاپریک فرهاد لطفی 02:17
3
قطعۀ سوم: مقام نظامی‌خوانی
پاپریک فرهاد لطفی 03:50
4
قطعۀ چهارم: مقام سنگین سماع (هی‌لو)
پاپریک فرهاد لطفی 02:54
5
قطعۀ پنجم: مقام ساری‌خوانی
پاپریک فرهاد لطفی 04:15
6
قطعۀ ششم: تصنیف «آمان گلیا»
پاپریک فرهاد لطفی 02:10
7
قطعۀ هفتم: مقام شهنامه‌خوانی
پاپریک فرهاد لطفی 02:09
8
قطعۀ هشتم: لرزانه (دوپا)
پاپریک فرهاد لطفی 02:46
9
قطعۀ نهم: آواز کرمی
پاپریک فرهاد لطفی 04:02
10
قطعۀ دهم: تصنیف «کرمی»
پاپریک فرهاد لطفی 03:53
11
قطعۀ یازدهم: آواز ماهور
پاپریک فرهاد لطفی 08:33
12
قطعۀ دوازدهم: تصنیف «میری»
پاپریک فرهاد لطفی 03:44
13
قطعۀ سیزدهم: سُرنا و دُهل (تصنیف «بالابرز»)
پاپریک فرهاد لطفی 03:22
14
قطعۀ چهاردهم: کشکلۀ شیرازی (بی‌کلام)
پاپریک فرهاد لطفی 02:26
نظر کاربران