به‌تماشای آنچه نیست
ترانه‌سرا: حسین پرنیا
آهنگ‌ساز: حسین پرنیا
تنظیم‌کننده: حسین پرنیا
مسترینگ: حمید عسکری
خواننده: سام سیاوش
سبک: دکلمه
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1389
ناشر: نی داود

به‌تماشای آنچه نیست

حسین پرنیا، سام سیاوش

تعداد آرا: 125
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بخش 1
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:28
2
بخش 2
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:52
3
بخش 3
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:53
4
بخش 4
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:28
5
بخش 5
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 00:30
6
بخش 6
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:47
7
بخش 7
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:45
8
بخش 8
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:20
9
بخش 9
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:11
10
بخش 10
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 00:31
11
بخش 11
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:43
12
بخش 12
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:01
13
بخش 13
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:26
14
بخش 14
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:12
15
بخش 15
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:20
16
بخش 16
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 02:15
17
بخش 17
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 00:33
18
بخش 18
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:02
19
بخش 19
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 00:59
20
بخش 20
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:38
21
بخش 21
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:11
22
بخش 22
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:34
23
بخش 23
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 00:45
24
بخش 24
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 00:55
25
بخش 25
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 00:53
26
بخش 26
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 00:39
27
بخش 27
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 00:30
28
بخش 28
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 02:14
29
بخش 29
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 02:30
30
بخش 30
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:20
31
بخش 31
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:32
32
بخش 32
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:33
33
بخش 33
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:18
34
بخش 34
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:28
35
بخش 35
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 01:39
36
بخش 36
به‌تماشای آنچه نیست حسین پرنیا 00:13
نظر کاربران