پرندۀ خیال

محمدرضا علیقلی

تعداد آرا: 180
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پرندۀ خیال
پرندۀ خیال محمدرضا علیقلی 03:06
2
باران
پرندۀ خیال محمدرضا علیقلی 03:24
3
تُنگ بلور آسمان
پرندۀ خیال محمدرضا علیقلی 04:30
4
سفر
پرندۀ خیال محمدرضا علیقلی 03:42
5
باغ شعر
پرندۀ خیال محمدرضا علیقلی 01:42
6
باز باران بارید
پرندۀ خیال محمدرضا علیقلی 03:02
7
ماه و ستاره‌ها
پرندۀ خیال محمدرضا علیقلی 03:54
8
من، تو، او، ما هستیم
پرندۀ خیال محمدرضا علیقلی 02:28
9
نیلوفران آبی
پرندۀ خیال محمدرضا علیقلی 03:58
10
کوه، رود، خورشید
پرندۀ خیال محمدرضا علیقلی 02:32
11
عروسک
پرندۀ خیال محمدرضا علیقلی 03:50
12
شهر خواب
پرندۀ خیال محمدرضا علیقلی 03:01
13
دعا
پرندۀ خیال محمدرضا علیقلی 02:14
نظر کاربران