رمز مستی

امیرمحمد تفتی

تعداد آرا: 200
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
رها (مقدمۀ نوا)
رمز مستی امیرمحمد تفتی 01:51
2
تصنیف «جانم جانم»
رمز مستی امیرمحمد تفتی 04:44
3
قلندرانه (ضربی افشاری) و آواز (درآمد و جامه‌دران)
رمز مستی امیرمحمد تفتی 07:43
4
ساز و آواز عراق
رمز مستی امیرمحمد تفتی 03:41
5
تصنیف «شیدا شدم»
رمز مستی امیرمحمد تفتی 05:50
6
ساز و آواز مثنوی
رمز مستی امیرمحمد تفتی 10:12
7
تصنیف «زلف نگار»
رمز مستی امیرمحمد تفتی 04:18
8
هجران (پیش‌درآمد ابوعطا)
رمز مستی امیرمحمد تفتی 06:37
9
تصنیف «امان زهجر رخ یار»
رمز مستی امیرمحمد تفتی 06:13
10
ساز و آواز شور ابوعطا
رمز مستی امیرمحمد تفتی 07:14
11
تصنیف «مطرب مجلس»
رمز مستی امیرمحمد تفتی 02:16
12
تصنیف «گیله دخترجان»
رمز مستی امیرمحمد تفتی 02:16
نظر کاربران