اشاره

جمشید شمیرانی

تعداد آرا: 240
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بداهه‌نوازی در شش‌ضربی
اشاره جمشید شمیرانی 10:11
2
لنگ (پنج‌ضربی)
اشاره جمشید شمیرانی 04:50
3
بداهه‌نوازی در چهارضربی
اشاره جمشید شمیرانی 06:00
4
بداهه‌نوازی در 6/8
اشاره جمشید شمیرانی 06:00
5
دسته‌گل (هفت‌ضربی)
اشاره جمشید شمیرانی 04:44
6
نُه‌ضربی
اشاره جمشید شمیرانی 04:36
7
یازده (سه‌ضربی تمبک)
اشاره جمشید شمیرانی 02:08
8
پانزده (سه‌نوازی تنبک)
اشاره جمشید شمیرانی 06:22
9
گرفته (سه‌نوازی تنبک)
اشاره جمشید شمیرانی 02:53
10
قلم‌کار (سه‌نوازی تنبک)
اشاره جمشید شمیرانی 03:33
11
شبنم صبحگاهی (سه‌نوازی تنبک)
اشاره جمشید شمیرانی 01:47
12
بازگشت ملّانصرالدین (سه‌نوازی تنبک)
اشاره جمشید شمیرانی 03:53
13
سرو (سه‌نوازی تنبک)
اشاره جمشید شمیرانی 03:16
14
رنگ زنبورک (سه‌نوازی تنبک)
اشاره جمشید شمیرانی 00:58
15
مَرمَریگی
اشاره جمشید شمیرانی 04:27
16 اژدرهای سفید اشاره جمشید شمیرانی
17 سیناوگیا اشاره جمشید شمیرانی
18 سعدی اشاره جمشید شمیرانی
19 سالتارلّو، بداهه‌پردازی، سالتارلّو، تروتو اشاره جمشید شمیرانی
20 استنپیتا، تریستانو، مانفردینا اشاره جمشید شمیرانی
21 الطیر اشاره جمشید شمیرانی
22 استنپیتا ایزابلا اشاره جمشید شمیرانی
23 استنپیتا سالتارلّو اشاره جمشید شمیرانی
24 سابابو اشاره جمشید شمیرانی
25 جنگ اشاره جمشید شمیرانی
26 چشم‌انداز اشاره جمشید شمیرانی
27 جیران اشاره جمشید شمیرانی
28 مویۀ یتیم اشاره جمشید شمیرانی
29 پیش‌درآمد ابوعطا اشاره جمشید شمیرانی
30 چهارگاه اشاره جمشید شمیرانی
31 تصنیف «افشاری» اشاره جمشید شمیرانی
32 ضربی دشتی اشاره جمشید شمیرانی
33 تصنیف دشتی اشاره جمشید شمیرانی
34 تصنیف قدیمی ابوعطا اشاره جمشید شمیرانی
35 پیش‌درآمد و چهارمضراب سه‌گاه اشاره جمشید شمیرانی
36 ضربی همایون اشاره جمشید شمیرانی
37 ضربی زابل (سه‌گاه) اشاره جمشید شمیرانی
38 چهارمضراب شور اشاره جمشید شمیرانی
39 چهارمضراب مخالف سه‌گاه اشاره جمشید شمیرانی
40 پیش‌درآمد و رنگ ماهور اشاره جمشید شمیرانی
41 چهارمضراب و رنگ بیات ترک اشاره جمشید شمیرانی
42 پیش‌درآمد بیات ترک اشاره جمشید شمیرانی
43 گریلی و شهرآشوب شور اشاره جمشید شمیرانی
نظر کاربران