قبلۀ آمال

محمد منتشری

تعداد آرا: 153
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
بوسۀ شیرین (همایون)
قبلۀ آمال محمد منتشری 07:53
2
ساز و آواز (همایون)
قبلۀ آمال محمد منتشری 05:05
3
قصۀ یک برگ (همایون)
قبلۀ آمال محمد منتشری 05:33
4
بی‌ستاره (سه‌گاه)
قبلۀ آمال محمد منتشری 04:14
5
پیش‌درآمد (مخالف سه‌گاه)
قبلۀ آمال محمد منتشری 03:10
6
چهارمضراب (مخالف سه‌گاه)
قبلۀ آمال محمد منتشری 03:37
7
ساز و آواز (مخالف سه‌گاه)
قبلۀ آمال محمد منتشری 04:35
8
ضربی (مخالف سه‌گاه)
قبلۀ آمال محمد منتشری 03:19
9
مثنوی (مخالف سه‌گاه)
قبلۀ آمال محمد منتشری 05:39
10
قبلۀ آمال (سه‌گاه)
قبلۀ آمال محمد منتشری 04:55
11
ای نازنین (چهارگاه)
قبلۀ آمال محمد منتشری 05:13
نظر کاربران