عاشقانه‌های سینما

ملیحه سعیدی

تعداد آرا: 176
نظر کاربران
تصویر آیدین حبیبی
آیدین حبیبی

عموماً موسیقی فیلم برای خودش سبک و سیاقی دارد آنطور که موسیقی آن ما را یاد فیلم می‌آندازد و نه برعکس. در ایران نیز موسیقی‌های نام آشنای بسیاری ساخته شده ولی متأسفانه تعداد کمی از آنها منتشر شده و می‌شوند. اگر در موزیکانه به این قسمت یعنی موسیقی فیلم در زیردستۀ آلبوم‌ها توجه کنید متوجه منظور من خواهید شد.
آلبوم این هفتۀ پیشنهاد ما، از دستۀ موسیقی فیلم است، اما نه یک فیلم بلکه ده فیلم به‌نام. ولی این قطعات توسط قانون ملیحه سعیدی بازسازی شده. قانونی که با چند ساز دیگر همراه شده و قطعه‌ای مانند Where Do I Begin را بسیار شنیدنی کرده.