20 قطعه برای تار
آهنگ‌ساز: جلیل شهناز
سبک: سنتی
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1386
ناشر: چهارباغ

20 قطعه برای تار

جلیل شهناز، فریار دیبا

تعداد آرا: 89
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چهارمضراب ماهور
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 03:06
2
چهارمضراب عراق ماهور
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 02:57
3
چهارمضراب عراق ماهور
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 02:47
4
چهارمضراب عراق ماهور
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 02:52
5
مرکب‌نوازی؛ مخالف به سه‌گاه و شور به دشتی و شور به سه‌گاه
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 04:02
6
چهارمضراب سه‌گاه
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 04:23
7
چهارمضراب سه‌گاه
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 02:27
8
درآمد و چهارمضراب مخالف
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 03:31
9
درآمد و چهارمضراب همایون
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 02:45
10
چهارمضراب همایون
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 02:06
11
چهارمضراب دشتی
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 02:05
12
درآمد و چهارمضراب اصفهان
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 01:56
13
درآمد و چهارمضراب اصفهان
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 03:11
14
مرکب‌نوازی؛ درآمد اصفهان به ماهور و راست‌پنج‌گاه
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 03:10
15
ضربی نغمه در مخالف سه‌گاه و فرود
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 01:34
16
چهارمضراب دشتی
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 04:03
17
چهارمضراب ماهور
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 04:46
18
چهارمضراب شور
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 03:26
19
چهارمضراب عراق افشاری
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 02:51
20
رنگ افشاری
20 قطعه برای تار جلیل شهناز 01:26
نظر کاربران