دفتر تار
آهنگ‌ساز: جلیل شهناز
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
ناشر: چهارباغ

دفتر تار

جلیل شهناز

تعداد آرا: 218
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
درآمد سه‌گاه
دفتر تار جلیل شهناز 01:02
2
چهارمضراب گریۀ تار
دفتر تار جلیل شهناز 08:42
3
درآمد سه‌گاه
دفتر تار جلیل شهناز 00:54
4
چهارمضراب «سماع آسمان»
دفتر تار جلیل شهناز 11:16
5
درآمد سه‌گاه
دفتر تار جلیل شهناز 00:41
6
چهارمضراب مویه
دفتر تار جلیل شهناز 04:52
7
چهارمضراب شور
دفتر تار جلیل شهناز 02:24
8
درآمد شور
دفتر تار جلیل شهناز 00:38
9
چهارمضراب شور
دفتر تار جلیل شهناز 03:45
10
درآمد شور
دفتر تار جلیل شهناز 00:33
11
چهارمضراب شور
دفتر تار جلیل شهناز 02:41
12
چهارمضراب شور
دفتر تار جلیل شهناز 03:49
13
درآمد
دفتر تار جلیل شهناز 00:53
14
چهارمضراب رضوی
دفتر تار جلیل شهناز 01:19
15
چهارمضراب حجاز
دفتر تار جلیل شهناز 01:25
16
چهارمضراب ماهور
دفتر تار جلیل شهناز 06:07
17
چهارمضراب نوا
دفتر تار جلیل شهناز 04:05
نظر کاربران