قاصدک

کیوان ساکت، ژاله صادقیان

تعداد آرا: 151
نظر کاربران
تصویر پریا کیوانفر
پریا کیوانفر

متاسفانه به‌دلیل مغایرت تعداد ترانه‌های سی‌دی و ترانه‌های درج‌شده در پشتِ جلد، قادر به پخش ترانه‌ها نیستیم.