پروانه‌های کوه‌های زاگرس
آهنگ‌ساز: علیرضا مشایخی
سبک: سمفونیک
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 28/ 2/ 1392
ناشر: ماهور

پروانه‌های کوه‌های زاگرس

علیرضا مشایخی

تعداد آرا: 163
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:36
2
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:20
3
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:37
4
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:33
5
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:30
6
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 00:43
7
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:28
8
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:17
9
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 00:45
10
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 02:00
11
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 00:53
12
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:38
13
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 02:37
14
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 02:05
15
لحظه‌ها، اپوس 119
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:58
16
خاطره، شمارۀ 1، اپوس 124
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 04:46
17
اتود، اپوس 155
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 01:07
18
اتود برای دست راست، اپوس 117، شمارۀ 1
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 04:39
19
اتود برای دست راست، اپوس 117، شمارۀ 2
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 03:51
20
پروانۀ کوه‌‌های زاگرس، اپوس 121، شمارۀ 1
پروانه‌های کوه‌های زاگرس علیرضا مشایخی 06:20
نظر کاربران