به‌یاد هرمزی

داود آزاد، جمشید محبی

تعداد آرا: 105
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چهارمضراب ابوعطا
به‌یاد هرمزی داود آزاد 02:32
2
چهارمضراب چهارپاره
به‌یاد هرمزی داود آزاد 08:32
3
رنگ درویش‌خان
به‌یاد هرمزی داود آزاد 01:59
4
پیش‌درآمد دشتی
به‌یاد هرمزی داود آزاد 04:02
5
چهارمضراب دشتی
به‌یاد هرمزی داود آزاد 04:06
6
چهارمضراب اوج
به‌یاد هرمزی داود آزاد 03:48
7
رنگ دشتی
به‌یاد هرمزی داود آزاد 01:18
8
پیش‌درآمد ماهور
به‌یاد هرمزی داود آزاد 04:43
9
چهارمضراب ماهور
به‌یاد هرمزی داود آزاد 12:04
10
ضربی عراق
به‌یاد هرمزی داود آزاد 04:51
11
چهارمضراب راک
به‌یاد هرمزی داود آزاد 05:15
12
رنگ راک
به‌یاد هرمزی داود آزاد 01:45
نظر کاربران