تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه)
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 6/ 8/ 1387
ناشر: ماهور

تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه)

داریوش پیرنیاکان

تعداد آرا: 124
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد (ماهور)
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 03:39
2
درآمد ماهور
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 01:44
3
چهارمضراب «سحرخیز» (ماهور)
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 01:40
4
بداهه‌نوازی در گوشه‌های کرشمه، گشایش، داد، نصیرخانی و ضربی نصیرخانی، ادامۀ نصیرخانی، فیلی، شکسته
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 09:05
5
رنگ شکسته
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 01:28
6
ادامۀ گوشۀ شکسته و فرود
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 01:51
7
گوشۀ دلکش
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 00:45
8
چهارمضراب «بر یال امواج»
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 01:19
9
ادامۀ گوشۀ دلکش، قرچه، فرود
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 02:49
10
بداهه در گوشۀ عراق، چهارمضراب عراق، آشور آوند، نوروز صبا، حزین، زنگوله، فرود
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 03:51
11
قطعۀ «صلح» (سه‌گاه)
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 03:34
12
درآمد سه‌گاه
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 01:15
13
چهارمضراب سه‌گاه
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 02:06
14
ادامۀ درآمد (سه‌گاه)
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 01:59
15
زابل
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 00:35
16
چهارمضراب «دست‌افشان» (زابل)
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 01:15
17
ادامۀ زابل و مویه، ورود به شور و برگشت به سه‌گاه
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 02:57
18
حصار
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 03:32
19
مخالف
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 00:29
20
چهارمضراب «خرامان» (مخالف)
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 01:36
21
ادامۀ مخالف، بیات اصفهان، بیات راجه، اوج رهاب، بوسلیک، برگشت به مخالف و فرود به سه‌گاه
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 06:21
22
قطعۀ «جنگ» (سه‌گاه)
تک‌نوازی تار (ماهور، سه‌گاه) داریوش پیرنیاکان 01:57
نظر کاربران