چهارمضراب (بداهه‌نوازی استاد جلیل شهناز)
آهنگ‌ساز: جلیل شهناز
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1380
ناشر: چهارباغ

چهارمضراب (بداهه‌نوازی استاد جلیل شهناز)

جلیل شهناز

تعداد آرا: 101
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چهارمضراب سه‌گاه
چهارمضراب (بداهه‌نوازی استاد جلیل شهناز) جلیل شهناز 03:28
2
چهارمضراب مخالف سه‌گاه
چهارمضراب (بداهه‌نوازی استاد جلیل شهناز) جلیل شهناز 03:47
3
چهارمضراب اصفهان
چهارمضراب (بداهه‌نوازی استاد جلیل شهناز) جلیل شهناز 05:54
4
چهارمضراب بیات راجه
چهارمضراب (بداهه‌نوازی استاد جلیل شهناز) جلیل شهناز 03:56
5
چهارمضراب عشاق
چهارمضراب (بداهه‌نوازی استاد جلیل شهناز) جلیل شهناز 04:36
6
چهارمضراب همایون
چهارمضراب (بداهه‌نوازی استاد جلیل شهناز) جلیل شهناز 05:20
7
چهارمضراب شور
چهارمضراب (بداهه‌نوازی استاد جلیل شهناز) جلیل شهناز 07:51
8
چهارمضراب دلپذیر
چهارمضراب (بداهه‌نوازی استاد جلیل شهناز) جلیل شهناز 03:29
9
چهارمضراب اصفهان
چهارمضراب (بداهه‌نوازی استاد جلیل شهناز) جلیل شهناز 05:06
10
چهارمضراب ابوعطا
چهارمضراب (بداهه‌نوازی استاد جلیل شهناز) جلیل شهناز 05:54
11
چهارمضراب سه‌گاه مویه
چهارمضراب (بداهه‌نوازی استاد جلیل شهناز) جلیل شهناز 03:52
12
چهارمضراب سه‌گاه
چهارمضراب (بداهه‌نوازی استاد جلیل شهناز) جلیل شهناز 03:12
نظر کاربران