آثار درویش‌خان 3 (دلکش)
تنظیم‌کننده: فرامرز پایور
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 15/ 10/ 1385
ناشر: ماهور

آثار درویش‌خان 3 (دلکش)

فرامرز پایور

تعداد آرا: 148
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد ماهور (گروه‌نوازی)
آثار درویش‌خان 3 (دلکش) فرامرز پایور 05:07
2
درآمد ماهور، چهارمضراب، داد (نی)
آثار درویش‌خان 3 (دلکش) فرامرز پایور 07:01
3
دلکش (سنتور)
آثار درویش‌خان 3 (دلکش) فرامرز پایور 01:42
4
چهارمضراب دلکش (سنتور و تمبک)
آثار درویش‌خان 3 (دلکش) فرامرز پایور 04:33
5
رضوی، فرود (سنتور)
آثار درویش‌خان 3 (دلکش) فرامرز پایور 05:02
6
رنگ ماهور (گروه‌نوازی)
آثار درویش‌خان 3 (دلکش) فرامرز پایور 03:02
7
پیش‌درآمد ابوعطا (گروه‌نوازی)
آثار درویش‌خان 3 (دلکش) فرامرز پایور 05:30
8
درآمد ابوعطا (تار)
آثار درویش‌خان 3 (دلکش) فرامرز پایور 02:04
9
چهارمضراب ابوعطا (تار و تمبک)
آثار درویش‌خان 3 (دلکش) فرامرز پایور 04:56
10
دنبالۀ آواز ابوعطا (تار)
آثار درویش‌خان 3 (دلکش) فرامرز پایور 02:38
11
حجاز (کمانچه)
آثار درویش‌خان 3 (دلکش) فرامرز پایور 07:11
12
رنگ ابوعطا (گروه‌نوازی)
آثار درویش‌خان 3 (دلکش) فرامرز پایور 02:24
نظر کاربران