سنتور
آهنگ‌ساز: فرامرز پایور
نوازنده: فرامرز پایور
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1387
ناشر: آواخورشید

سنتور

فرامرز پایور

تعداد آرا: 151
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد (چهارگاه)
سنتور فرامرز پایور 02:47
2
درآمد (چهارگاه)
سنتور فرامرز پایور 01:09
3
چهارمضراب (چهارگاه)
سنتور فرامرز پایور 04:00
4
کرشمه (چهارگاه)
سنتور فرامرز پایور 02:02
5
زابل (چهارگاه)
سنتور فرامرز پایور 02:00
6
چهارمضراب زابل و فرود (چهارگاه)
سنتور فرامرز پایور 02:21
7
مخالف (چهارگاه)
سنتور فرامرز پایور 03:14
8
مغلوب و نغمۀ مغلوب (چهارگاه)
سنتور فرامرز پایور 03:09
9
منصوری (چهارگاه)
سنتور فرامرز پایور 02:12
10
پیش‌زنگوله و زنگوله (چهارگاه)
سنتور فرامرز پایور 02:05
11
ترانه (ماهور)
سنتور فرامرز پایور 02:03
12
درآمد (ماهور)
سنتور فرامرز پایور 02:21
13
چهارمضراب (ماهور)
سنتور فرامرز پایور 05:02
14
گشایش و داد (ماهور)
سنتور فرامرز پایور 02:27
15
شکسته و فرود (ماهور)
سنتور فرامرز پایور 02:23
16
خوارزمی (ماهور)
سنتور فرامرز پایور 03:54
17
خاوران (ماهور)
سنتور فرامرز پایور 02:36
18
عراق (ماهور)
سنتور فرامرز پایور 02:38
19
رنگ (ماهور)
سنتور فرامرز پایور 01:33
20
درآمد (اصفهان)
سنتور فرامرز پایور 04:41
21
چهارمضراب (اصفهان)
سنتور فرامرز پایور 05:36
نظر کاربران