در زیر باران
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
ناشر: چهارباغ

در زیر باران

فرامرز پایور، محمد اسماعیلی

تعداد آرا: 189
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
قطعۀ ضربی 4/4 و 6/8 (سنتور و تمبک)
در زیر باران 04:35
2
درآمد شور (سنتور)
در زیر باران فرامرز پایور 04:38
3
قطعۀ دوضربی ترکیبی 6/4 (سنتور و تمبک)
در زیر باران 02:59
4
قطعۀ دوضربی 2/4 (سنتور و تمبک)
در زیر باران 08:18
5
قطعه‌ای برای سنتور و تمبک 2/4
در زیر باران 04:24
6
درآمد دشتی (چوپانی) (سنتور)
در زیر باران فرامرز پایور 02:45
7
چهارمضراب (سنتور و تمبک)
در زیر باران 01:35
8
قطعۀ 2/4 در سه‌گاه (سنتور و تمبک)
در زیر باران 03:13
9
آواز سه‌گاه (سنتور)
در زیر باران فرامرز پایور 03:21
10
مویه (سنتور)
در زیر باران فرامرز پایور 02:00
11
مخالف و فرود (سنتور)
در زیر باران فرامرز پایور 02:35
12
هدی و فرود (سنتور)
در زیر باران فرامرز پایور 01:59
13
قطعات ضربی 6/4 و چهارمضراب 6/8 و 6/16
در زیر باران 15:57
نظر کاربران