چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا
آهنگ‌ساز: ابوالحسن صبا
نوازنده: همایون خرم
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
تاریخ انتشار: 1385
ناشر: چهارباغ

چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا

همایون خرم

تعداد آرا: 181
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چهارمضراب ابوعطا
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 01:52
2
یه‌یاد گذشته‌ها (دشتی)
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 01:54
3
رنگ بیات ترک
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 02:00
4
قطعۀ دوضربی بیات رتک
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 01:53
5
چهارمضراب ماهور
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 01:56
6
تمرین عشاق اصفهان
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 00:47
7
تمرین دشتی
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 00:58
8
چهارمضراب سامانی (سه‌گاه)
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 02:38
9
چهارمضراب بهارمست (سه‌گاه)
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 01:24
10
چهارمضراب چهارگاه
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 02:52
11
قطعۀ «در قفس» (دشتی)
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 00:56
12
چهارمضراب ماهور
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 02:37
13
رقص چوبی قاسم‌آبادی گیلان (افشاری)
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 01:23
14
قطعۀ «کوهستانی»
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 02:38
15
زرد ملیجه (دشتی)
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 03:14
16
چهارمضراب اصفهان
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 02:29
17
چهارمضراب شور
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 03:32
18
چهارمضراب حجاز
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 01:12
19
چهارمضراب بیات ترک
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 02:36
20
چهارمضراب کاروان (دشتی)
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 06:40
21
قطعۀ دوضربی شوشتری و اصفهان
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 03:09
22
چهارمضراب «حکایت» (نوا)
چهارمضراب‌های استاد ابوالحسن صبا همایون خرم 01:52
نظر کاربران