سنطور
آهنگ‌ساز: ابوالحسن صبا
نوازنده: داریوش ثقفی
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی

سنطور

داریوش ثقفی

تعداد آرا: 103
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
چهارمضراب (سه‌گاه)
سنطور داریوش ثقفی 01:02
2
آواز (سه‌گاه)
سنطور داریوش ثقفی 00:55
3
زنگوله
سنطور داریوش ثقفی 02:52
4
زابل
سنطور داریوش ثقفی 00:53
5
سه‌مضراب (سه‌گاه)
سنطور داریوش ثقفی 00:13
6
مویه
سنطور داریوش ثقفی 01:50
7
نغمه
سنطور داریوش ثقفی 00:52
8
مخالف
سنطور داریوش ثقفی 02:21
9
مغلوب
سنطور داریوش ثقفی 00:28
10
زنگ شتر قدیم
سنطور داریوش ثقفی 01:07
11
مثنوی مخالف
سنطور داریوش ثقفی 00:56
12
جغتایی
سنطور داریوش ثقفی 00:46
13
شاه‌ختایی
سنطور داریوش ثقفی 00:43
14
پهلوی، ضربی
سنطور داریوش ثقفی 01:32
15
چهارمضراب (شور)
سنطور داریوش ثقفی 02:09
16
درآمد خارا، آواز (شور)
سنطور داریوش ثقفی 00:29
17
درآمد (شور)
سنطور داریوش ثقفی 02:05
18
درآمد رهاوی
سنطور داریوش ثقفی 00:28
19
گریلی
سنطور داریوش ثقفی 00:44
20
شهناز
سنطور داریوش ثقفی 00:11
21
ضربی شهناز
سنطور داریوش ثقفی 01:12
22
قرچه
سنطور داریوش ثقفی 02:37
23
حسینی
سنطور داریوش ثقفی 00:04
24
ضربی حسینی
سنطور داریوش ثقفی 02:32
25
دوبیتی
سنطور داریوش ثقفی 00:23
26
خارا
سنطور داریوش ثقفی 00:28
27
قجر
سنطور داریوش ثقفی 00:20
28
فرود شور
سنطور داریوش ثقفی 00:48
29
چهارمضراب (ابوعطا)
سنطور داریوش ثقفی 01:47
30
آواز (ابوعطا)
سنطور داریوش ثقفی 02:24
31
سیخی
سنطور داریوش ثقفی 01:05
32
سه‌مضراب (ابوعطا)
سنطور داریوش ثقفی 00:16
33
فرود ضربی
سنطور داریوش ثقفی 00:26
34
حجاز
سنطور داریوش ثقفی 02:25
35
چهارمضراب (ابوعطا)
سنطور داریوش ثقفی 01:02
36
گبری
سنطور داریوش ثقفی 01:34
37
مثنوی گبری
سنطور داریوش ثقفی 00:23
38
خسرو و شیرین
سنطور داریوش ثقفی 01:09
39
چهارباغ
سنطور داریوش ثقفی 01:23
نظر کاربران