آثار درویش‌خان 2 (پریزاد)

فرامرز پایور

تعداد آرا: 192
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
رنگ پریچهر و پریزاد (گروه‌نوازی)
آثار درویش‌خان 2 (پریزاد) فرامرز پایور 04:36
2
درآمد اصفهان (تار)
آثار درویش‌خان 2 (پریزاد) فرامرز پایور 03:10
3
چهارمضراب اصفهان (تار، تمبک)
آثار درویش‌خان 2 (پریزاد) فرامرز پایور 04:53
4
بیات شیراز (تار)
آثار درویش‌خان 2 (پریزاد) فرامرز پایور 08:56
5
رنگ اصفهان (گروه‌نوازی)
آثار درویش‌خان 2 (پریزاد) فرامرز پایور 02:10
6
مارش ماهور (گروه‌نوازی)
آثار درویش‌خان 2 (پریزاد) فرامرز پایور 01:52
7
درآمد ماهور (سنتور)
آثار درویش‌خان 2 (پریزاد) فرامرز پایور 02:55
8
چهارمضراب ماهور (سنتور و تمبک)
آثار درویش‌خان 2 (پریزاد) فرامرز پایور 05:15
9
گشایش و داد (سنتور)
آثار درویش‌خان 2 (پریزاد) فرامرز پایور 04:18
10
پلکا (گروه‌نوازی)
آثار درویش‌خان 2 (پریزاد) فرامرز پایور 02:14
11
دلکش (کمانچه)
آثار درویش‌خان 2 (پریزاد) فرامرز پایور 05:59
12
رنگ «قهر و آشتی» (گروه‌نوازی)
آثار درویش‌خان 2 (پریزاد) فرامرز پایور 01:27
نظر کاربران