زنده در یاد

جهانشاه برومند، فریبرز حیدری، علی ترشیزی

تعداد آرا: 158
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
گم‌شده (بیات اصفهان)
زنده در یاد 05:17
2
رومانس در بیداد، اشک من (بیداد و بیات راجع)
زنده در یاد 05:01
3
رومانس در اصفهان، تنها منشین (بیات اصفهان)
زنده در یاد 04:57
4
مسافر یا خدانگهدار (بیات اصفهان)
زنده در یاد 02:45
5
سیمین‌بری (بیات اصفهان)
زنده در یاد 02:32
6
رومانس در شور، دل می‌گه دلبر میاد (شور)
زنده در یاد 04:52
7
قصۀ دو ماهی (بیات اصفهان)
زنده در یاد 04:18
8
دل دیوانه (شوشتری)
زنده در یاد 04:03
9
رومانس در دشتی و شور، زندگی (شور)
زنده در یاد 04:14
10
مِی‌زده (ماهور)
زنده در یاد 03:40
11
رومانس در دشتی، رفتم و بار سفر بستم (دشتی)
زنده در یاد 05:21
12
بیداد زمان (بوسلیک در بیات راجع)
زنده در یاد 04:34
13
بداهه‌نوازی در شور و عشیران
زنده در یاد 05:30
14
رومانس و چهارمضراب در ماهور
زنده در یاد 02:47
نظر کاربران