دستور سنتور
آهنگ‌ساز: فرامرز پایور
نوازنده: فرامرز پایور
سبک: آموزش
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی
ناشر: چهارباغ

دستور سنتور

فرامرز پایور

تعداد آرا: 266
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
کوک سنتور
دستور سنتور فرامرز پایور 01:01
2
درس 1
دستور سنتور فرامرز پایور 01:12
3
درس 2
دستور سنتور فرامرز پایور 01:38
4
درس 3
دستور سنتور فرامرز پایور 00:51
5
درس 4
دستور سنتور فرامرز پایور 00:57
6
درس 5
دستور سنتور فرامرز پایور 02:20
7
درس 6
دستور سنتور فرامرز پایور 01:12
8
درس 7
دستور سنتور فرامرز پایور 02:11
9
درس 8
دستور سنتور فرامرز پایور 02:04
10
درس 9
دستور سنتور فرامرز پایور 02:13
11
درس 10
دستور سنتور فرامرز پایور 02:04
12
درس 11
دستور سنتور فرامرز پایور 01:19
13
درس 12
دستور سنتور فرامرز پایور 01:21
14
درس 13
دستور سنتور فرامرز پایور 01:56
15
درس 14
دستور سنتور فرامرز پایور 01:58
16
درس 15
دستور سنتور فرامرز پایور 02:14
17
درس 16
دستور سنتور فرامرز پایور 01:29
18
درس 17
دستور سنتور فرامرز پایور 01:40
19
درس 18
دستور سنتور فرامرز پایور 01:08
20
درس 19
دستور سنتور فرامرز پایور 00:34
21
درس 20
دستور سنتور فرامرز پایور 01:45
22
درس 21
دستور سنتور فرامرز پایور 01:31
23
درس 22
دستور سنتور فرامرز پایور 01:42
24
درس 23؛ چهارمضراب ترک
دستور سنتور فرامرز پایور 05:54
25
درس 24؛ گریلی
دستور سنتور فرامرز پایور 00:59
26
درس 25؛ چهارمضرارب دشتی
دستور سنتور فرامرز پایور 04:24
27
درس 26؛ چهارمضراب ابوعطا
دستور سنتور فرامرز پایور 04:27
28
درس 27؛ شهرآشوب
دستور سنتور فرامرز پایور 02:17
29
درس 28؛ زرد ملیجه
دستور سنتور فرامرز پایور 04:23
30
درس 29
دستور سنتور فرامرز پایور 03:23
31
درس 30
دستور سنتور فرامرز پایور 02:02
32
درس 31؛ جغتایی
دستور سنتور فرامرز پایور 02:37
33
درس 32
دستور سنتور فرامرز پایور 02:48
34
درس 33؛ حربی
دستور سنتور فرامرز پایور 02:21
35
درس 34؛ چهارمضراب سه‌گاه
دستور سنتور فرامرز پایور 04:50
36
درس 35؛ رقص چوبی
دستور سنتور فرامرز پایور 04:02
37
درس 36؛ ضربی ترک
دستور سنتور فرامرز پایور 02:45
38
درس 37؛ پادشه خوبان
دستور سنتور فرامرز پایور 02:22
39
تمرین‌های ریز
دستور سنتور فرامرز پایور 01:36
40
تمرین‌های ریز
دستور سنتور فرامرز پایور 01:56
41
تمرین‌های ریز
دستور سنتور فرامرز پایور 00:53
42
تمرین‌های ریز
دستور سنتور فرامرز پایور 01:11
43
تمرین‌های ریز
دستور سنتور فرامرز پایور 02:19
44
تمرین‌های ریز
دستور سنتور فرامرز پایور 02:05
45
تمرین‌های تکیه
دستور سنتور فرامرز پایور 00:53
46
تمرین‌های تکیه
دستور سنتور فرامرز پایور 01:08
47
تمرین‌های تکیه
دستور سنتور فرامرز پایور 02:07
48
تمرین‌های تکیه
دستور سنتور فرامرز پایور 01:14
49
تمرین‌های تکیه
دستور سنتور فرامرز پایور 01:02
50
تمرین‌های تکیه
دستور سنتور فرامرز پایور 01:40
51
تمرین‌های تکیه
دستور سنتور فرامرز پایور 00:50
52
تمرین‌های تکیه
دستور سنتور فرامرز پایور 00:48
53
تمرین‌های تکیه
دستور سنتور فرامرز پایور 00:46
54
تمرین‌های تکیه
دستور سنتور فرامرز پایور 00:47
55
تمرین‌های تکیه
دستور سنتور فرامرز پایور 02:17
نظر کاربران