گل‌افروز
سبک: بی‌کلام
دسته: استودیو
فرمت: سی‌دی

گل‌افروز

همایون خرم، فرهنگ شریف، جهانگیر ملک

تعداد آرا: 162
ردیف عنوان قطعه متن آلبوم هنرمند طول قطعه اشتراک
1
پیش‌درآمد همایون 2/4 (ویلن، تار، تنبک)
گل‌افروز همایون خرم 05:38
2
درآمد همایون (تار، ویلن)
گل‌افروز همایون خرم 03:48
3
چهارمضراب همایون 6/8، فرود (ویلن، تار، تنبک)
گل‌افروز همایون خرم 05:26
4
ادامۀ درآمد همایون (تار)
گل‌افروز همایون خرم 02:17
5
بیات راجع (ویلن)
گل‌افروز همایون خرم 00:34
6
چکاوک (تار)
گل‌افروز همایون خرم 00:38
7
چهارمضراب 2/4 (ویلن، تار، تنبک)
گل‌افروز همایون خرم 04:20
8
ادامۀ آواز همایون و چکاوک سؤال و جواب (تار، ویلن)
گل‌افروز همایون خرم 06:42
9
بیداد (ویلن، تار)
گل‌افروز همایون خرم 02:41
10
ادامۀ بیداد (تار)
گل‌افروز همایون خرم 01:05
11
قطعۀ ضربی در بیداد و فرود (ویلن، تار، تنبک)
گل‌افروز همایون خرم 03:24
12
بیات راجع (ویلن، تار، تنبک)
گل‌افروز همایون خرم 02:01
13
چهارمضراب 6/8، فرود (ویلن، تار، تنبک)
گل‌افروز همایون خرم 05:16
14
راز و نیاز، فرود (تار)
گل‌افروز همایون خرم 02:28
15
قطعۀ دوضربی 2/4 (ویلن، تار، تنبک)
گل‌افروز همایون خرم 04:15
16
ادامۀ آواز بیداد (تار)
گل‌افروز همایون خرم 01:37
17
فرود، سؤال و جواب (ویلن، تار)
گل‌افروز همایون خرم 03:35
18
قطعۀ دوضربی در همایون (ویلن، تار، تنبک)
گل‌افروز همایون خرم 02:27
نظر کاربران